Inloggen

preview
Notenbalk 25 november 2022

De Notenbalk - Nieuwsbrief van basisschool de Klarinet

Van boven bekeken

Een gezellige en drukke week op school. Druk voor de leerkrachten want de oudergesprekken stonden deze week gepland. In een klas met 25 leerlingen ben je dan al gauw zo'n 6 uur zoet met deze gesprekken. Maar de ouder- (kind)gesprekken hebben ook weer veel waardevolle informatie opgeleverd.

 

Donderdag mocht groep 6B helpen bij de Boomfeestdag. Zij werden eerst ontvangen in de Heemtuin. Een prachtige plek achter de molen, net over de brug van de Uitermeer. Bent u daar wel eens geweest? Daar kregen de leerlingen over 4 echt Hollandse bomen (Wilg, Eik, Hulst en Berk) een aantal wetenswaardigheden te horen. Toen ook de wethouder en de Klimaatburgemeester waren gearriveerd, gingen we naar een nieuw aangelegde speeltuin achter de Leeuwerikstraat en daar zijn een aantal bomen gepland. Een Kweepeer, een Sierappel en een Vogelkers.

berkberkwethoduerplanten

Donderdag mochten alle leerlingen hun schoen zetten....dus vrijdagochtend was het naar binnen gaan wel heel spannend...Zou er bezoek zijn geweest...en zouden ze de schoenen hebben gevuld....of zouden ze andere dingen in de klas hebben gedaan...

  bA  

Agenda t/m de kerstvakantie
2 december 

Studiedag – alle leerlingen vrij  

5 december  

Sinterklaasfeest op school  

6 december  

Inloopochtend van 8:20-9:00uur – Alle leerlingen moeten om 9:00uur binnen zijn. 8:20uur mag, maar later dus ook.  

 

Groepen 8 naar FIO Hillegom > Zij moeten dus wel op tijd op school zijn!!!

14 december 

Generale repetities kerstmusical groepen 7 

15 december 

Uitvoering kerstmusicals groepen 7 in Poelhuys

22 december 

Kerstviering op School  

23 december 

Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

24 december tot 

9 januari 

Kerstvakantie  

9 januari 

Eerste schooldag na de kerstvakantie 

Welkom op school!

Vorige week is Anouk gestart in groep 1B. Deze week is Jack gestart in groep 1C.

Welkom op de Klarinet Anouk en Jack en wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school.

Sinterklaas

Deze week stond in het teken van de pietengym. De leerlingen ontvingen opnieuw een filmpje van een hele drukke piet. Samen met Sint was hij druk in de weer met het schrijven van de pietendiploma's, maar Sint had nog meer te doen, dus hij liet piet weer alleen. Piet stuurde de kinderen naar de gym om lekker te gaan pietengymmen. 

Na de gymles was er opnieuw een filmpje. Piet was nog niet klaar met schrijven, maar het kwam allemaal goed. Als ze nu op 5 december alles nog even aan de Sint lieten zien, dan zouden ze dan hun diploma krijgen. 

Pietengym 1Pietengym 2Pietengym 3

 

Gisteren hebben alle leerlingen hun schoen gezet. En ze hadden geluk... de pieten waren langs geweest en hebben alle schoenen met iets lekkers gevuld. 

 

5 december

sint

 

Sinterklaasfeest op school. Vanaf 8:15uur mogen de surprises oningepakt en met het gedicht onderop geplakt naar binnen worden gebracht. De leerlingen van groep 6-8 blijven dan gelijk binnen en gaan om 8:30uur naar buiten om Sint op te wachten. 

De leerlingen van groep 1-5 mogen om 8:20uur naar binnen en houden hun jas aan.

Om 8:30uur gaan we naar buiten om aan de Händelstraat op Sinterklaas en zijn Pieten te wachten. U bent hierbij van harte welkom om achter de leerlingen plaats te nemen. Na aankomst van Sint gaat iedereen naar binnen en mogen de ouders van de groepen 6/7/8 nog even naar binnen om de surprises te bewonderen.  

Deze dag gewone schooltijden en gewoon een tussendoortje en lunch meenemen. Vandaag is er geen gymles

 

6 december

Inloopochtend.
Alle leerlingen mogen deze ochtend later beginnen, maar het hoeft niet. Tot 9:00uur is het inloopochtend en zijn ouders ook welkom om een kijkje te nemen in de klas. 

Om 9:00uur beginnen de lessen en moet iedereen er zijn. 

Voor groep 1/2 is het speelgoedochtend. 

Of groep 6A start bij de gym hoort u van de groepsleerkracht. 

Groepen 8 gaan op schoolbezoek. Zij zijn de gewone tijd op school. 

Solidariteitsbijdrage

 

Deze week krijg u via de penningmeester van de oudervereniging het verzoek om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Hoewel het een vrijwillige bijdrage is, zorgt dit er wel voor dat er veel dingen kunnen worden georganiseerd op onze school. 

Vanuit de ouderbijdrage worden alle leuke extraatjes op school betaald, zoals het Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolreisje, het eindfeest, een deel van het schoolkamp van groep 8 en een deel van de 3 dagen naar het bewaarde land in de groepen 5.

 

Nu is het voldoen van deze ouderbijdrag niet voor alle ouders op te brengen. Dit jaar hebben we na instemming van de medezeggenschapsraad, gekozen om naast de ouderbijdrage ook de mogelijkheid te geven voor een solidariteitsbijdrage. Daarmee kunnen ouders die het wel wat breder hebben ook (een deel van) de bijdrage betalen van ouders die het financieel wat zwaarder hebben. Of en hoeveel ouders extra bij willen dragen, staat natuurlijk geheel vrij. Hoe mooi is dat! Anoniem iets kunnen betekenen voor een ander en daarmee de oudervereniging voldoende inkomsten geven zodat al deze leuke dingen ook in de toekomst kunnen blijven doorgaan. 

 

BuurtKracht kerstboomactie

kerstboomactie

Koop lokaal

Dorpshart Lisse - Koop lokaal, ook tijdens deze... | Facebook

Santa Run

12

Deze nieuwsbrief is een uitgave van basisschool De Klarinet